VEKÂLETNAME

Birçok konuda özel ve tüzel kişilerin işlerinin takip ve sonuçlandırılması, dava ve icra takiplerinin başlatılıp izlenebilmesi için vekâletname gereklidir.

Vekâletname, vekâlet veren kişinin imzasını taşıyan ve kişi Türkiye'de ise noter ya da kişi yurtdışında ise bulunduğu yerdeki yetkili konsolosluk tarafından düzenlenen vekil adına hazırlanan bir belgedir.

Avukatlar vekâletname olmaksızın vekil sıfatıyla iş sahipleri adına hareket edemez ve o kişileri yargı ve diğer resmi kurumlar önünde temsil edemezler. Bu nedenle vekâletname avukat – iş sahibi ilişkisi açısından son derece önemli bir belgedir.

Vekâletnameler hangi iş için verildiklerine göre değişkenlik gösteriler. Herhangi bir özellik taşımayan, olağan bir dava ya da icra takibi için kullanılan "genel vekâletname"ler noterlerde hazır form halinde bulunmaktadır.

Gerek noterlerin, gerek konsoloslukların veya yabancı noterler ya da yetkili mercilerin düzenleyecekleri vekâletnameler için vekâlet verilmek istenen avukatın T.C. kimlik numarası, adresi ve bağlı olduğu baronun ismi gerekmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi vekâletnameler hangi iş için verildiklerine göre değişkenlik gösterdiğinden, vekâlet çıkartılmadan önce, vekâlet bilgilerine ilişkin olarak büromuzla yapacağınız görüşme yararlı olacak ve gereksiz zaman ve emek kaybını önleyecektir.

Vekâlet çıkartılmadan önce mutlaka büromuza danışarak bilgi alınız.

Uyarı: Bu sayfada yer alan vekaletname hakkındaki açıklamalar sadece genel bilgi verme amaçlı olup bu sayfada yer alan açıklamalar dolayısıyla büromuzun hiçbir yasal taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.