Vatandaşlık Hukuku

Devletin "insan" unsuru yani devlete bağlı belirli bir insan topluluğu olması devletin kurucu unsurlarından bir tanesidir. Vatandaşlık hukuku da temel olarak belli bir birey ile devlet arasındaki ilişkiye uygulanan hukuktur. Türkiye'de buna ilişkin genel düzenleme Türk Vatandaşlık Kanunu çerçevesinde yapılmıştır.

Bugün teknolojinin gelişmesi, ulaşım ve iletişim araçlarının son derece etkili ve hızlı hale gelmesi sonucu kişilerin kendi uyruğu dışındaki insanlarla etkileşimi artmıştır. Buna bağlı olarak da vatandaşlık hukukundan kaynaklanan sorunlar çoğalmıştır.

Büromuzda vatandaşlık hukuku ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak hizmet verilmektedir.