Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Bu anlamda kastedilen "Ticari Faaliyet" Ticaret Kanunu anlamındaki ticari işlerdir. Günümüzde iktisadi düzen

devletin ticari hayata belli oranda müdahalesi ile gerçekleştiğinden Ticaret Hukuku etkileşim içerisinde olduğu Ekonomi Hukuku, İşletmeler Hukuku, Borçlar ve Medeni Hukuku gibi hukukun diğer dallarıyla birlikte ticari hayatın işleyişine bir takım kurallar getirmektedir. Ticaret doğru adımları atmak ile atmamak arasında sonuç açısından azımsanamayacak ölçüde bir fark mevcuttur. Bu nedenle ticaret hayatının içinde olan kimselerin attıkları her adımda hukuki danışma alma, iş ve işlemlerini avukat yoluyla takip ettirme ve resmi merciiler önünde temsil edilme ihtiyacı doğmuştur.

Büromuzda ticaret hayatının bir sonucu olarak ortaya çıkan hukuki sorunların çözümünde hizmet verilmektedir.