Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler, hukukumuza göre borcun kaynaklarından birisidir. Bu nedenle Sözleşmeler Hukuku, Borçlar Hukukunun bir alt dalını oluşturur ve Borçlar Hukuku alanında geniş yer tutar. Günlük hayatta yaptığımız en basit alış - verişten, değişik türlerde yapılan en kapsamlı anlaşmalara kadar her sözleşme bu alanda değerlendirilebilir. Sözleşmeler Hukuku ülkemizde özellikle, kira sözleşmesi, taşınmaz satışı, şirket akdi ve benzeri alanlarda karşımıza çıkmaktayken "atipik sözleşmeler" de denilen ve kanun ile genel çizgileri belirtilmemiş franchise, leasing gibi çokça kullanılan sözleşme tiplerine de ilişkin bir alandır.

Büromuzda, gerek sözleşmelerin hazırlanması, gerek uygulanması veya bu konuda anlaşmazlıkların giderilmesine ilişikin olarak sözleşmeler hukukundan kaynaklanabilecek her türlü sorunun çözümüne yönelik olarak hizmet verilmektedir.