Sağlık Hukuku

Sağlık hakkı yaşama hakkının bir parçasıdır. Yaşama hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 3. maddesinde "Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır" denilmektedir. Yine insan haklarıdenilmektedir. Anlaşıldığı gibi sağlık hakkı en temel haklardan biridir ve bu da sağlık alanında müvekkillerin haklarının korunmasının ve çıkarlarının gözetilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Sağlık hukuku iki yönlüdür. Bunun bir yönünü hastalar ve hasta hakları oluştururken diğer yönünü de sağlık çalışanları ve sağlık hizmeti veren kurumlar ile sağlık uygulaması oluşturmaktadır. Temel sağlık hakkının korunması ne denli önemliyse, verimli bir sağlık hizmetinin devamı için sağlık çalışanlarının, sağlık hizmeti veren kurumların ve uygulamanın da en iyi şekilde temsil edilmesi de o denli önemlidir.

Büromuzda sağlık hukuku alanında her yönüyle hizmet vermekte, sağlık hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerimizin çıkarları doğrultusunda mevcut soruna çözüm ortağı olmaya çalışmaktayız.