Rekabet Hukuku

Rekabet, Türkiye'de de kabul görmüş serbest piyasa ekonomisinin bir gereğidir ve bu tip sistemlerinin temel yapı taşlarından birdir. Rekabet Hukuku, bu anlamda koruyucu - düzenleyici bir rol üstlenerek serbest piyasa ekonomisine dayalı sistemin, dengeli bir biçimde işlemesini ve bu anlamda yeknesak bir düzen sağlanmasını amaçlayan bir hukuk dalıdır.

Elal Avukatlık Bürosu'nda, rekabet hukuku alanına giren ve ticari anlamda rekabet hukukuna ilişkin sonuçlar doğuran her türlü hukuki sorunun çözümüne yönelik olarak hizmet verilmektedir.