Miras Hukuku

Miras Hukuku, medeni hukukun bir dalıdır ve kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukuku dalları ile yakından ilişkilidir. Hayatın en kaçınılmaz gerçeği ve üzücü ancak en doğal sonucu olan ölüm ile ölen kişinin malvarlığı ve mirasçıları arasında bağ kurmaya çalışan miras hukuku; bu bağ neticesinde ortaya çıkan durumlara ve uyuşmazlıklara uygulanmaktadır. Bununla beraber ölümden önce yapılan "ölüme bağlı tasarruflar"ı da ele alır.

Büromuzda miras hukukundan kaynaklanan tüm sorunlara çözüm ortağı olmaya çalışılmaktadır. Müvekkillerin bu alandaki soru, sorun ve taleplerinin tamamına yönelik olarak hizmet verilmektedir.