Kişiler Hukuku

Kişiler hukuku medeni hukukun bir alt dalını oluşturmaktadır. Medeni hukuk en geniş anlamıyla kişilerin birbirleriyle ve nesnelerle olan ilişkilerinin çoğunluğunu incelemektedir. Kişiler hukuku ise bu ilişkilerin daha çok "kişilik" alanına girenlerini konu alır ve kişilik haklarının korunmasında uygulama alanı bulur. Çok temel hukuk dallarından bir tanesi olan kişiler hukukundan kaynaklanan pek çok uyuşmazlıkla karşı karşıya kalınmaktadır.

Büromuzda, kişiler hukukundan kaynaklanan hak ve fiil ehliyetine / fiil ehliyetsizliğine ilişkin sorunlar, ergin kılınma ve ayırtım gücüne, hısımlık ve yerleşim yerine ilişkin talep ve anlaşmazlıklar ve özellikle kişilik hakkı zedelenen kişinin bu hakkının korunması, ad üzerindeki hakkın korunması gibi konularda ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik olarak hizmet verilmektedir.