Kira Hukuku

Kira hukuku özellikle 6570 sayılı Gayrımenkul Kiraları Hakkında Kanun çerçevesinde taşınmaz kiralarını ele alan ve bu alanda çıkan uyuşmazlıklar açısından uygulama alanı bulan bir hukuk dalıdır. Günlük yaşam içinde belki de en çok insanı etkileyen ve ilgilendiren; sosyal ve ekonomik zorluklar neticesinde bugün en çok ihtilafa sahne olan alanlardan biri de kira hukukudur. Bu noktada kiracının ve kiraya verenin hakları ve çıkarlarının korunması, bunların doğru bir biçimde bilinmemesi ve savunulmaması halinde büyük sıkıntılar yaratabildiğinden hayati önem taşımaktadır.

Büromuzda, kira sözleşmelerinin düzenlenmesinden, kira tespitine ve bu sözleşmelerden kaynaklanan kira alacağının tahsili, tahliye gibi kira hukukundan kaynaklanan tüm sorunların çözümüne yönelik olarak hizmet verilmektedir.