İş Hukuku

Hayatın en içinden olan ve hemen herkesi ilgilendiren hukuk dallarından birisi de iş hukukudur. Günlük yaşamımıza etki eden bu alan genel anlamıyla; çalışanları korumak ve taraflar arasında adil bir denge kurmak, çalışma barışını ve bu alanda refahı sağlamak, taraflar arasında çıkabilecek sorunları çözüme kavuşturmak, çalışma yaşamının değişken ve dinamik karakterinin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçları karşılamak konularıyla ilgilenen ve işçi - işveren ilişkilerine müdahalede bulunan hukuk dalı iş hukukudur. Bu alanda yasa koyucu her ne kadar gerek işçi gerek işveren için ideal olan düzenlemeyi yapmaya ve taraflar arasında en doğru düzeni oturtmaya çalışsa da uygulamada elbette iş hukukundan kaynaklanan pek çok sorunla karşılaşılmaktadır. Özellikle, değişken bir alan olan turizmin ana iş kolu olduğu Antalya'da, iş hukukundan kaynaklanan sorunlar bir hayli çoktur.

Büromuzda iş hukuku alanında karşılaşılabilecek tüm sorunların çözümüne yönelik hizmet vermekte, işçi veya işveren tüm müvekkillerimizin çıkarları gözetilerek iş hukukundan kaynaklanan problemlere çözüm ortağı olmaktayız. Avukat Hasan Elal'ın 40 yıllık deneyimine ek olarak Avukat Çağla Elal Nazlı'nın bu alanda bilirkişilik sertifikası bulunmaktadır. Bununla birlikte avukatlarımız, iş yaşamının içinden uzmanlarla koordineli bir şekilde çalışarak müvekkillerine hizmet vermektedir.