İnsan Hakları Hukuku

"İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler" 20. Yüzyıla kadar düşünsel anlamda evrensel bir olgu olarak benimsenmesine karşın uygulamada aynı pratikliği kazanması geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısına kadar mümkün olamamıştır. Ancak geçtiğimiz 60 yılda uluslararası ilişkilerin ve bu ilişkilerin denetiminin işlerlik kazanması ve teknolojinin dolayısıyla da iletişim araçlarının gelişmesiyle bu konuda bir pozitif mevzuat oluşturulmaya başlanmıştır. Oluşturulan bu uluslararası mevzuat bireysel temel hak ve özgürlüklerin ulusal hukuklarda etkin bir biçimde anayasal güvence altına alınmasını sağlamıştır.

İnsan hakları ve temel özgürlükler, en geniş anlatımla, insanların kişiliğine bağlı dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez bir takım güvenceleri ifade eder. Bu güvenceleri ulusal düzen kadar uluslararası yargı organları da korumaktadır.

Büromuzda insan hakları hukukunun alanına giren, kişinin temel hak ve özgürlüklerinin ihlali sonucunu doğuran her türlü sorunun çözümüne yönelik olarak hizmet verilmekte, müvekkillerimiz bu alanda ulusal ve uluslararası yargı ve otoritelerin önünde temsil edilmektedir.