İnşaat Hukuku

İnşaat Hukuku günümüzde çok geniş uygulama alanı bulabilen bir hukuk dalıdır. Özellikle imar mevzuatı çerçevesinde şekillenen inşaat hukuku içerisinde iş sahibi - yüklenici - alt yüklenici, projelendirme, mimarlık -mühendislik, sosyal güvenlik kuralları ve benzerleri gibi pek çok olguyu barındıran bir hukuk dalıdır. İnşaat hukukunda karşılıklı sözleşmelerin oluşturulması ve uygulama aşamasında hukuk kurallarına uygunluk daha sonra çıkabilecek ihtilafların muhtemel ölçeği düşünüldüğünde ayrı bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla inşaat hukukunu meydana getiren olgulardan her biri ayrı ayrı bir sorunun temelini teşkil edebilir veya bunların bir araya gelerek oluşturduğu bir hukuki sorun ile karşı karşıya kalınabilmektedir.

Büromuzda inşaat hukuku alanına giren ve imar mevzuatından kaynaklanan her türlü hukuki sorunun çözümüne yönelik hizmet verilmektedir.