İcra Hukuku

Ekonomik ve sosyal alanda ilişkilerin ve beraberinde sorunların da artmasıyla "icra hukuku" uygulaması son derece önem kazanmıştır. Alacaklının uzlaşma yolları neticesinde sonuç alamamasından sonra devletin organlarına başvuru ihtiyacı doğmaktadır. Temel anlamıyla alacaklının alacağını devlet gücü ile alması icra hukukunun konusu oluşturmaktadır. İcra hukuku uygulaması büyük çoğunlukla para alacaklarının tahsili açısından ön plana çıkmaktaysa da, daha bir çok alanda da icra hukukuna ihtiyaç duyulabilmektedir.

Büromuzda, para alacaklarının tahsili, mahkemelerce hüküm altına alınmış olan çocuk teslimi, çocukla kişisel ilişki kurulması, taşınmazların tahliye ve teslimi, taşınır teslimi, el atmanın önlenmesine dair kararların uygulanması ve bir işin yapılması veya yapılmamasına ilişkin olarak geniş anlamıyla icra hukuku uygulaması hizmeti verilmektedir.