HUKUK TARİHİNDE İSTANBUL'UN ÖNEMİ

Hukuk öğrenimine başlayan öğrenciye birinci sınıfta Roma Hukuku dersi verilir. Ağır bir ders olan ve pek çok Latince terim öğrenmeyi gerektiren bu dersin birinci sınıfta verilmesinin nedeni ise hukuk öğrenmek için önce Roma Hukuku öğrenmek gerekmesidir.

ELAL Avukatlık BürosuBizim de dahil olduğumuz Kıta Avrupası hukuk sisteminde özel hukuk kural ve kavramlarının kökeni Roma Hukuku'ndan kaynaklanır. Bu nedenle Roma Hukuku temeli almak hukuk öğrencisi için son derece önemlidir. Peki, bu Roma Hukuku kaynağını nereden almaktadır?

Aslında Batı Roma İmparatorluğu'nda gelişip kökleşen hukuk olan "Roma Hukuku"nun derlenip toplanabilmesi, sistematik bir hale getirilmesi ancak Batı Roma yıkıldıktan sonra VI. YY'da Doğu Roma İmparatorluğu zamanında olabilmiştir. Bu yüzyılda Doğu Roma imparatorlarından I. Justinianus'un en önemli eseri, Roma Hukuku bilgilerinin toplandığı "Corpus Iuris Civilis" isimli külliyatın oluşturulması olmuştur. Dört kitaptan oluşan bu külliyat Roma Hukuku alanında bildiğimiz pek çok şeyin temelini oluşturur. Bu külliyatın varlığı sayesinde modern hukuk sistemleri şekillenebilmiştir ve bu kadar önemli "Corpus Iuris Civilis" İstanbul'da hazırlanarak bu coğrafyaya hukuk açısından ayrı bir önem atfedilmesini sağlamıştır.