BARO KELİMESİNİN KÖKENİ

"BARO"nun kelime anlamının avukatların kayıtlı olarak çalıştığı meslek birliği olduğunu hepimiz biliriz. Ama neden "mimarlar odası", "tabipler odası" gibi "avukatlar odası" değil de 'baro'?

Baro kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelimedir. Kökeni, Fransızca'daki "Barreau" sözcüğüdür. "Baro", "Bar" kelimeleri "parmaklık" anlamına gelmektedir. Burada bahsedilen parmaklık hapishane tipi parmaklıktan ziyade bariyer niteliğinde dizili parmaklıklardır.ELAL Avukatlık Bürosu

Bu kelime ortaçağ Avrupa'sında mahkeme düzeninin yapısı sebebiyle ortaya çıkmıştır. Ortaçağ Avrupa'sında mahkeme düzeninde kullanılan bu bariyer tipi parmaklıkların amacı "halk" ve onların savunucusu olan "avukat" ile mahkemeyi şeklen birbirinden ayırmaktı. Avukatlar, mahkemeye hitap edecekleri ya da savunma yapacakları zaman yargıçla veya mahkeme heyetiyle aralarında bulunan bir parmaklığa kadar yaklaşabilmekte, konuşmalarını oradan yapabilmekteydiler. Bu bariyerin ("bar" veya "baro"nun) bir tarafında kalanlar halk ve onların temsilcileri iken diğer taraf karar merci, iddia makamı, jüri veya mahkeme çalışanlarından yani -diğer taraf-tan oluşurdu.

Dolayısıyla avukatların meslek birliğinin adı gelişigüzel bir biçimde "avukatlar odası" yerine "baro" olmamıştır. Bugün hala yargının savunma ayağını oluşturan avukatlar "baro"nun öteki tarafında halkla birlikte çalışmakta ve halka hizmet sunmaktadır.