"AVUKAT" DERKEN...

"Avukat" kelimesi bugünün Türkçesinde hepimizin bildiği yargının "savunma" ayağını yerine getiren mesleğe mensup kişilere verilen genel bir addır. Türkçe karşılığı bazı kaynaklarda "savunman" olarak geçmektedir. Avukatın ne veya kim olduğu konusunda hiçbir şüphemiz olmamasına rağmen bu işi yapanlara neden "hak arayıcı", "savunman" veya bazı kaynaklarda ifade edildiği üzere "aklayıcı" denmeyip de "avukat" dendiğini ise pek çoğumuz bilmeyiz.

ELAL Avukatlık BürosuModern hukuk sistemlerimizin temeli Roma İmparatorluğu'na dayanır. Bu nedenle hukukta Latince terimlerin ağırlığı hissedilmektedir. İşte avukat kelimesi de antik Roma'dan günümüze uzanmış bir kelimedir. Kelimenin Latince orijinal hali "ad vocare"dir. "Vocare" 'ses' kökünden "seslenmek", "çağırmak", "yardım istemek" anlamlarına gelen bir kelimedir. "ad" ise Latince tamamlayıcı bir ön ektir. -Ad Vocare- terimi "yardım için çağırma - çağırılan" anlamlarına gelmektedir. Bu kelime zaman içinde İngilizce "advocate" haline gelmişken Türkçe'de ise "avukat" olarak karşılık bulmuştur.

Günümüzde de insanların hukuki sorunlarında yardımı talep edilen ve bu amaçla hizmet sunan avukatların isminin "yardıma çağırılan" anlamı taşıması hem mesleğin içeriğini tanımlamakta hem de avukatlığın asıl amacına işaret etmektedir.