ADALET KADINI - LADY JUSTICE

Yunan mitolojisine ait bir karakter olan THEMİS bugün adalet ve hukuk alanında bir çok yerde simge olarak kullanılmaktadır. Roma mitolojisindeki karşılığı "Iustitia" olan Themis mitolojide tanrı Zeus'un ikinci karısı, bilgelik ve öğüt tanrıçası olarak da bilinir. Adalet kavramıyla özdeşleştirilen Themis'in ilk tasvirlerinde de elinde terazi sembolünü görmek mümkündür. Buna sonradan göz bağı ve kılıç eklenerek Themis sembolü bugünkü halini almıştır ve bugün bu sembol "Adalet Kadını" olarak da bilinmektedir.

ELAL Avukatlık BürosuAdalet Kadını'nın elindeki terazi adil oluşunu ve adaleti dağıtmayı, göz bağı tarafsızlığını, kılıcı ise adaletin keskinliğini ve yaptırım gücü ile sonuçlarını temsil etmektedir. Bu haliyle bakıldığında adalet kavramının basit ama derin bir anlatımını yapmakta olan Adalet Kadını sembolü ile pek çok yerde karşılaşabilirsiniz.