Hukuk Notları

KOVUŞTURMA AŞAMASINDA AVUKATIN VEKÂLET OLMAKSIZIN DOSYA İNCELEMESİ

Avukat, adil yargılanma hakkının uygun şekilde yerine getirilebilmesi için sav, savunma ve karar üçleminde savunmayı temsil eder.

AMERİKAN FİLMLERİ VE JÜRİ (2)

Filmlerin ve televizyonun hayatımızdaki yeri yadsınamaz. Ne izliyorsak ondan etkileneceğimiz kesindir. Tüm dünyada film ve televizyon sektöründe başı Amerikanlar çektiğine göre, her alanda Amerikan yaşayış biçiminden, gelenek göreneklerinden, eğitim, sağlık ve tabii ki hukuk gibi sistemlerinden etkilenmemiz de, bunların aklımızda kalması ve bunları merak etmemiz de son derece doğaldır.

AMERİKAN FİLMLERİ VE JÜRİ (1)

Filmlerin ve televizyonun hayatımızdaki yeri yadsınamaz. Ne izliyorsak ondan etkileneceğimiz kesindir. Tüm dünyada film sektöründe başı "Hollywood" denen Amerikan film piyasası çektiğine göre, her alanda Amerikan yaşayış biçiminden, gelenek göreneklerinden, eğitim, sağlık ve tabii ki hukuk gibi sistemlerinden etkilenmemiz, bunların aklımızda kalması son derece doğaldır.

GÜNCEL

Bu sayfaya ilgili icerik eklenecektir.

"AVUKAT" DERKEN...

"Avukat" kelimesi bugünün Türkçesinde hepimizin bildiği yargının "savunma" ayağını yerine getiren mesleğe mensup kişilere verilen genel bir addır. Türkçe karşılığı bazı kaynaklarda "savunman" olarak geçmektedir. Avukatın ne veya kim olduğu konusunda hiçbir şüphemiz olmamasına rağmen bu işi yapanlara neden "hak arayıcı", "savunman" veya bazı kaynaklarda ifade edildiği üzere "aklayıcı" denmeyip de "avukat" dendiğini ise pek çoğumuz bilmeyiz.

HUKUK TARİHİNDE İSTANBUL

HUKUK TARİHİNDE İSTANBUL'UN ÖNEMİ

Hukuk öğrenimine başlayan öğrenciye birinci sınıfta Roma Hukuku dersi verilir. Ağır bir ders olan ve pek çok Latince terim öğrenmeyi gerektiren bu dersin birinci sınıfta verilmesinin nedeni ise hukuk öğrenmek için önce Roma Hukuku öğrenmek gerekmesidir.

CÜBBENİN RENKLERİ

Mesleki kıyafeti olan pek az meslekten biri de avukatlıktır. Avukatlar yasa gereği duruşmalara cübbe ile çıkmak zorundadırlar. Herkesin mutlaka görmüş olduğu avukatlık cübbesinin neden renklerinin siyah - kırmızı - yeşil'den oluştuğunu, neden sarı çizgileri olduğunu, neden cepsiz ve düğmesiz olduğunu ise pek çok kimse bilmez.

ADALET KADINI - LADY JUSTICE

Yunan mitolojisine ait bir karakter olan THEMİS bugün adalet ve hukuk alanında bir çok yerde simge olarak kullanılmaktadır. Roma mitolojisindeki karşılığı "Iustitia" olan Themis mitolojide tanrı Zeus'un ikinci karısı, bilgelik ve öğüt tanrıçası olarak da bilinir. Adalet kavramıyla özdeşleştirilen Themis'in ilk tasvirlerinde de elinde terazi sembolünü görmek mümkündür. Buna sonradan göz bağı ve kılıç eklenerek Themis sembolü bugünkü halini almıştır ve bugün bu sembol "Adalet Kadını" olarak da bilinmektedir.