Haksız Fiil ve Tazminat Hukuku

Borçlar hukukunun bir alt dalı olan haksız fiil ve tazminat hukuku, gerek maddi gerek manevi olarak zarar gören kişilerin zararının giderilmesine yönelik bir takım düzenlemeler çerçevesinde uygulama alanı bulur. İnsanlar ister özel hayatlarında, ister iş yaşantısında, bir hizmet alırken veya sadece yolda giderken kolaylıkla zarara uğrayabilmektedir. Belli bir insan kesimine değil, herkesin başına gelebilecek zararlara ilişkin olan bu hukuk dalına uygulamada sıkça rastlanılmaktadır.

Büromuzda haksız fiil ve tazminat hukukundan kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik olarak hizmet verilmektedir.