Gayrimenkul Hukuku

Eşya hukukunun ana konulardan biri gayrimenkul (taşınmaz) mülkiyetidir. Türk Medeni Kanunu arazi niteliği taşıyan yerleri, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli hakları ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri gayrımenkul olarak değerlendirmektedir. Gayrimenkul hukuku bu yerlere ilişkin olan kurallar bütününü ifade etmektedir. Basit bir anlatımla arsalar, müstakil yerleşim yerleri, apartman daireleri veya dükkan niteliğindeki günlük hayatın içinde herkesi ilgilendiren bu tip yerler ve benzerleri gayrımenkul hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Büromuzda gayrımenkul hukukuna ilişkin olarak tüm bu yerler üzerindeki haklar, bu haklara yapılan ihlaller, gayrımenkul mülkiyetinin edinilme süreci ve gayrimenkuller üzerindeki her türlü ayni hakka dair hukuki meselelerde hizmet verilmektedir.