Çalışma Alanlarımız

Doğası gereği sosyal olan insanın olduğu her yerde hukuk vardır. Hukuk, insan davranışlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. Bu kurallarla hukuk toplumda barışı, huzuru ve güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır. Hukuk kurallarını diğer davranış kurallarından ayıran ise bu kurallara aykırılık neticesinde bir "yaptırım" söz konusu olmasıdır.

Hukuk bir bütündür ve birbirine bağlı, birbirini tamamlayan pek çok parçadan oluşmaktadır. Hemen her hukuki mesele birden çok hukuk dalının bir arada uygulanmasıyla çözümlenebilmektedir. Bununla beraber profesyonel bir hukuk uygulaması belli alanlarda uzmanlaşmayı gerektirmektedir.

ELAL Avukatlık Bürosu ;

- AB Hukuku

- Aile Hukuku

- Ceza Hukuku

- Gayrı menkul Hukuku

- İcra Hukuku

- İdare Hukuku

- İnsan Hakları Hukuku

- İnşaat Hukuku

- İş Hukuku

- Kira Hukuku

- Kişiler Hukuku

- Kooperatifler Hukuku

- Miras Hukuku

- Sağlık Hukuku

- Sigorta Hukuku

- Ticaret Hukuku

- Turizm Hukuku

- Tüketici Hukuku

- Vatandaşlık Hukuku

- Yabancılar Hukuku

alanlarında hizmet vermektedir.