Elal Avukatlık Bürosu Antalya

40 yılın deneyimi ile 30 yaşın dinamizmi bir arada...

Gelişen dünyada, bu gelişmeye paralel olarak çeşitlenen ilişkiler, kişi ve kuruluşların hak arama ihtiyacını her geçen gün arttırmaktadır.

Teknolojik ilerlemeler, hukukta yeni sahalar açılması gibi pek çok nedenle bu ihtiyacı gidermek yani "hak"a ulaşmak bir o kadar da zor hale gelmektedir. Buna bir de "usul hukuku" nun hemen her gün değişen yapısı ile hukuk dilinin günlük yaşama yabancı ve farklı terimleri de eklenince hukuk eğitimi olmayanlar için yargı sürecinin sonsuz labirentlerinde hakkına kavuşmak bir yana derdini anlatabilmek bile neredeyse olanaksız hale gelmektedir.

Ne var ki hukukun en temel kurallardan birisi; "KANUNU BİLMEMEK MAZERET SAYILMAZ" (ignoratia juris non excusat) kuralıdır. Kökleri Roma Hukuku'na dayanan bu ilke, hukukun hukukçu olmayanlar için anlaşılması zor yapısı da göz önüne alındığında "avukatlık" mesleğinin önemi ve değeri daha iyi anlaşılmaktadır.

Herkesin üzerinde uzlaştığı şey; insanın devlet kuran, siyaset yapan ve dolayısıyla hukuka ihtiyaç duyan, diğer insanlarla beraber belli kurallar çerçevesinde yaşayan toplumsal bir varlık oluşudur. Kuşkusuz hemen herkes sosyal bir varlık olması nedeniyle, hayatının bir döneminde, ya hukuki bir sorunla karşılaşmıştır ya da karşılaşacaktır. İşte tam da burada "avukat" devreye girmektedir. Avukat, kişilerin yargı merciileri önünde gerektiği şekilde temsil edilmesini sağlayacak ve hak kaybına uğramalarının önüne geçecektir.

Sokrates "Haksızlığı aramak için lamba kullanmaya gerek yoktur." der. Haksızlık sizi bulduğunda ve hatta daha bulmadan, yalnızca bulma olasılığı ortaya çıktığında yapmanız gereken şey, sizi ve çıkarlarınızı en iyi şekilde temsil edecek bir avukat ile çalışmanız olacaktır. Hasta olduktan sonra hastalığın tedavisi ile uğraşmaktansa gerekli önlemleri alarak hastalığın sizi bulmasının önüne geçmek çok daha ekonomik, çok daha sağlıklı ve yararlıdır. Bu çerçevede hukuki sorunlar açısından, ihtiyacı tam olarak karşılayacak ve söz konusu soruna özel bir çözüm arayışı ideal olandır.

Büyük bir turizm kapasitesine, gelişen ticari ve ekonomik potansiyele sahip Antalya, kaliteli bir avukatlık ve danışmanlık hizmeti almayı hak etmektedir.

Elal Avukatlık Bürosu, çalışmalarını bu ilke temelinde sürdürmekte ve hukuki sorunlarda çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.

1976 yılından bu yana avukatlık yapmakta olan Avukat Hasan ELAL'a kızı Avukat Çağla ELAL NAZLI'nın da katılmasıyla butik bir büro özelliğine kavuşan ELAL Avukatlık Bürosu hukuk birikimini, deneyimini ve enerjisini sizlerle paylaşmaya ve sizlere hizmet sunmaya devam ediyor...